HomeStrona główna KontaktKontakt O nasO nas

Zapraszamy na zajęcia do Gminnego Centrum Kultury !!!    Bezpłatny warsztat planowania, podejmowania działać i ich realizacji – Zapraszamy    GCK zaprasza mieszkańców na wystawę pt. „Zawsze w biegu”    W Centrum Swobodna Przestrzeń w Cisiu rozpoczął się kolejny sezon „Swobodnej Nocy Kabaretowej”!
17 - Listopad - 2017

christmas-bell-icon

GMINNY KONKURS KOLĘD i PASTORAŁEK 2017 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Halinowie

Organizator: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Halinowie

Współpraca: Gminne Centrum Kultury

REGULAMIN do pobrania

Kategoria: Główna
17 - Listopad - 2017

Narodowe Święto Niepodległości 2017

W dniu 11 listopada 2017 r .w Gminie Halinów miało miejsce wydarzenie historyczne z okazji Narodowego Święta Niepodległości „Wielki Gościniec Niepodległości”. Sołtys Okuniewa dh Krzysztof Mościcki przywitał wszystkich zgromadzonych w Miejscu Pamięci Narodowej przy pomniku – kamieniu obelisku poświęconym poległym mieszkańcom w okresie II wojny światowej 1939-1945 r. podkreślając wyjątkowość tego święta w kontekście zbliżającej się 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Jednocześnie Prezes OSP Okuniew dh Andrzej Milczarek podkreślił iż w przyszłoroczny jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości wpisuje się również OSP Okuniew która powstała w 1918 r.

Na uroczystości w Okuniewie których organizatorami byli Urząd Miejski w Halinowie wraz z Gminnym Centrum Kultury i miejscowa jednostka OSP przybyli: Poseł na Sejm RP Daniel George Milewski, Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski, Radni Powiatu Mińskiego: sekretarz Gminy Halinów druh Robert Grubek, Piotr Wieczorek oraz druh Ireneusz Piasecki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Marcin Pietrusiński wraz z radnymi, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Dariusz Kowalczyk wraz z pracownikami, przedstawiciel Dyrektora Zakładu Komunalnego w Halinowie Michał Białowąs, Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Halinowie asp. sztab. Zbigniew Krasny, Honorowy Komendant Gminny Związku OSP RP w Halinowie dh Jan Wdowiarek, przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Halinowie a także Prezesi i strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Cisiu ,Chobocie Długiej Kościelnej i Okuniewie wraz z pocztami sztandarowymi. Stawiły się także delegacje dyrekcji, pedagogów i uczniów ze szkół z terenu Gminy Halinów: Szkoły Podstawowej w Brzezinach, Szkoły Podstawowej w Chobocie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu , Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Halinowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie oraz harcerze z 54 DH „Przyjaciele Dziczy” ZHP z Sulejówka również z pocztami sztandarowymi. Tegoroczną uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta OSP Okuniew pod batutą dh. Krzysztofa Bańkowskiego oraz reprezentacja grupy rekonstrukcyjnej II szwadronu 11 Pułku Ułanów Legionowych z Wołomina. Pierwsza część uroczystości rozpoczęła się o godz.10.30 odegraniem przez Orkiestrę Dęta OSP Okuniew hymnu państwowego i uroczystego podniesienia na maszt flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Poczet flagowy wystawiła jednostka OSP Okuniew w składzie: dowódca dh Piotr Wąsowski, flagowy dh Adrian Dąbrowski i asystujący dh. Szymon Gołębiewski. Po złożeniu wieńców przez delegacje samorządowe wszyscy udali się do miejscowego kościoła, gdzie rozpoczęła się druga część uroczystości – uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny odprawiona przez proboszcza ks. Dariusza Wieczorka. Oprawę ceremonii kościelnej uświetniał chór parafialny złożony z mieszkańców Okuniewa, organista oraz Orkiestra Dęta OSP Okuniew, która na zakończenie mszy wykonała pieśń „Boże coś Polskę”.

Uczestnicy uroczystości w paradnym szyku, w asyście pocztów sztandarowych, ułanów i Orkiestry Dętej w takt wiązanki pieśni patriotycznych przemaszerowali na okuniewski cmentarz. Tam przy pomniku poległych żołnierzy w 1920 roku w Miejscu Pamięci Narodowej dalsze uroczystości prowadził dyrektor GCK Dariusz Kowalczyk. W scenerii biało-czerwonych sztandarów, w obecności warty honorowej harcerzy z 54 DH ZHP z Sulejówka, wysłuchaliśmy przemówienia Posła na Sejm RP Daniela Georga Milewskiego, Burmistrza Halinowa Adama Ciszkowskiego oraz sołtysa Okuniewa Krzysztofa Mościckiego podkreślających wagę i znaczenie dla Polaków 99 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Sołtys Okuniewa dh Krzysztof Mościcki jako ciekawostkę historyczną podał fakt pobrania w 1935 roku z miejsca pochówku żołnierzy 1920 r w Okuniewie ziemi do urny, która została wykorzystana jak też z innych miejsc pamięci uświęconych krwią Polaków do budowy kopca ku czci Józefa Piłsudskiego w Krakowie zwanego „Mogiłą-Mogił”. Po nich wiersze patriotyczne recytowały Magdalena Moczulska i Joanna Moczulska, a pieśń „Wojenka” wykonała Aleksandra Wyganowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie. Następnie delegacje samorządowe, szkolne oraz strażackie złożyły kwiaty i wieńce. Zabłysły liczne znicze. Orkiestra strażacka odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego Marsz Pierwszej Brygady.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości wszyscy zebrani odprowadzili asystę honorową oraz poczty sztandarowe na Okuniewski Rynek, gdzie na wszystkich czekał gorący poczęstunek i liczne atrakcje. Grono Pedagogiczne. rodzice i dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie przygotowali także ciepłe napoje oraz ciastko z patriotyczna niespodzianką. Dzieci zostały również zaproszone do Kreatywnego Namiotu „Niepodległa” na konkurs plastyczny prowadzonego przez Panie: Elżbietę Pankiewicz i Katarzynę Piechocką-Lenartowską. W namiocie Lokalnej Organizacji Turystycznej ”Wielki Gościniec Litewski” Pani Katarzyna Sobieska rozdawała ulotki, mapy, foldery związane z tym historycznym szlakiem turystycznym. Na zorganizowanej scenie Orkiestra Dęta OSP Okuniew wykonała koncert niepodległościowy, a pieśni patriotyczne zaprezentował Chór Kameralny z zaprzyjaźnionego Sulejówka pod dyrygenturą maestro Michała Śmigielskiego. Na zakończenie występów artystycznych wiązankę melodii patriotycznych wykonała na trąbce dwunastoletnia Roksana Szulich z Długiej Kościelnej. Ponadto Stowarzyszenie Historyczno-Edukacyjne im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich w Halinowie zaprezentowało akcesoria militarne z okresu I i II wojny światowej.

Trzeba podkreślić, iż to wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Należy podziękować wszystkim uczestnikom tegorocznych obchodów 99 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości oraz tym, którzy przyczynili się do organizacji i uświetnienia uroczystości. Dzięki nim mogliśmy wspólnie radośnie i uroczyście obchodzić kolejne Święto Niepodległości.

Opracowanie : GCK, dh Krzysztof Mościcki Sołtys Okuniewa

Foto: Radosz Kudła, Krzysztof Mościcki

Kategoria: Główna
17 - Listopad - 2017

W listopadzie 2017 r. Gminne Centrum Kultury wydało papierową mapę Gminy Halinów. Mapa zawiera aktualny wykaz ulic, a także jest wzbogacona o dane teleadresowe Urzędu Miasta, szkół, straży pożarnych itp., a dla turystów dwie proponowane trasy zwiedzania gminy. Dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki którym udało się dofinansować wydawnictwo. Mapa jest bezpłatna. Można ją otrzymać w Urzędzie Miejskim w Halinowie (na recepcji) bądź w Kawiarence GCK (budynek Urzędu, wejście od ul. Bema) w godzinach pracy.

mapa-2017

Kategoria: Główna
13 - Listopad - 2017

W dniu 11.10.2017r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie odbyły się pierwsze zajęcia Dziecięcej Drużyny Pożarniczej.

W ramach Programu Iskierka prowadzonego we współpracy z  OSP Długa Kościelna, dzieci zostały zapoznane z pracą strażaka, poznały numer alarmowy 998 oraz zostały poinstruowane jak zachowywać się w przypadku wystąpienia zagrożeń. Honorowy patronat nad projektem objął Burmistrza Halinowa pan Adam Ciszkowski, a ze strony szkoły w Halinowie uczestniczyła w nich dyrektor Lidia Kołakowska.

Istotnym elementem działalności OSP Długa Kościelna jest edukacja oraz szeroko rozumiana działalność profilaktyczna w zakresie działań przeciwpożarowych. - Nowoczesna jednostka OSP to dziś nie tylko gaszenie pożarów czy uczestniczenie w likwidacji skutków nawałnic czy powodzi. Od samego początku stawiamy na edukację i rozwój naszej młodzieżowej drużyny, a teraz także tej dziecięcej – powiedział prezes OSP Długa Kościelna dh Mirosław Lesiński.

Koordynator Programu „Iskierka”, opiekun dziecięcej drużyny pożarniczej dh Joanna Szczepańska wraz z dh Karolem Górskim zapoznali najmłodszych strażaków z mundurem koszarowym i bojowym oraz podstawowym sprzętem używanym podczas akcji ratowniczo gaśniczych.  Dzieci poznały Misia Floriana, który będzie towarzyszył podczas kolejnych zajęć. Dodatkowo dzieci pięknie zaśpiewały piosenkę pt. „Pali się”. Młodzi strażacy rozwiązywali zagadki oraz odpowiadali na pytania związane ze strażą pożarną. Na koniec zajęć dzieci otrzymały naklejki z logo Dziecięcej Drużyny Pożarniczej.

- Zdobywana wiedza będzie służyć podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa nie tylko w szkole, przedszkolu, ale przede wszystkim na co dzień. Prewencja prowadzona przez strażaków, przyczyni się do ograniczenia liczby ofiar oraz poszkodowanych podczas różnego rodzaju zdarzeń związanych z pożarami i innymi zagrożeniami – skomentował akcję burmistrz Adam Ciszkowski.

Zdjęcia: Ewa Kazana

Kategoria: Główna
10 - Listopad - 2017
Kategoria: Wydarzenia
9 - Listopad - 2017

Miło nam zawiadomić, że reprezentanci Gminnego Centrum Kultury z Halinowa – Jan Izdebski zdobył III miejsce w kategorii śpiew (w kategorii szkół ponadpodstawowych), a Karolina Lachowska otrzymała nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie pieśni śpiewanej w okresie II wojny światowej (kategoria szkół podstawowych klasy IV-VII) na Powiatowym Przeglądzie Patriotycznym 2017 „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna…” w Gminnym Centrum Kultury w Mrozach.

Przypomnijmy też, że o sukcesie Macieja Brodowskiego z GCK w Okuniewie, który zajął II miejsce (w kategorii klas IV-VII) w konkursie plastycznym tegoż Przeglądu.

Laureatom składamy najserdeczniejsze gratulacje!

Gala wręczenia nagród w Przeglądzie odbędzie się w niedzielę 12 listopada.

ppp-2017-karolina-lachowska ppp-2017-jan-izdebski

Kategoria: Główna
  • Facebook
  • YouTube