HomeStrona główna KontaktKontakt O nasO nas

Piknik plenerowy w Cisiu - 22 czerwca 2024 r.

XI Halinowskie Dni Muzyki Dzięki staraniom Fundacji Upowszechniania Kultury, Gminnemu Centrum Kultury i dotacji z Powiatu Mińskiego odbyły się XI Halinowskie Dni Muzyki. Zorganizowano trzy koncerty w kościołach w Halinowie, Wielgolesie Brzezińskim i Okuniewie. Na wszystkich publiczność dopisała, co potwierdza ogromną renomę i uznanie mieszkańców gminy dla tychże koncertów.

Pomysłodawcą i wiernym realizatorem Halinowskich Dni Muzyki jest Mirosław Borczyński, mieszkaniec Halinowa, obecnie dyrektor GCK Mrozy. Celem jego projektu jest przypominanie brzmienia muzyki dawnej i dążenie do zauroczenia jej dźwiękami współczesnych. Tytuł tegorocznego cyklu brzmiał „Barok niemiecki w polskim stylu”. Każdy z koncertów stał na bardzo wysokim poziomie muzycznym, z prostej przyczyny – grali zawodowi muzycy, profesjonaliści w swoim fachu.

Pierwszy koncert odbył się 16 września w Kościele pw. NMP Matki Łaski Bożej w Halinowie. Wystąpił zespół „Notre Orchestre de Pologne” (Nasza Polska Orkiestra), a jego członkowie grali na instrumentach dawnych, podejmując próbę rekonstrukcji kapeli królewskiej, która działała na zamku warszawskim w latach 1715 – 1733. Koncert Orkiestry występującej w okrojonym 6-osobowym składzie wypełniły kompozycje Georga Philippa Telemanna utrzymane w stylu polskim lub zawierające jego elementy. Bliskie stosunki kompozytora z dworem warszawsko – drezdeńskim uczyniły ich obecność w repertuarze kapeli królewskiej wielce prawdopodobnym. W halinowskim kościele rozbrzmiała więc muzyka jakiej słuchał niegdyś król. Wystąpili: Paweł Iwaszkiewicz – flet prosty, kierownictwo artystyczne, Maciej Kaziński – viola da gamba, Ewa Chmielewska – skrzypce, Przemysław Raczek – skrzypce, Jakub Kościukiewicz – wiolonczela, Mirosław Feldgebel – klawesyn.

Drugi koncert odbył się 23 września w kościele pw. Matki Odkupiciela w Wielgolesie Brzezińskim. Muzycy starali się zaprezentować ożywioną muzykę, która gościła w dawnych karczmach i gospodach ku uciechy biesiadujących tam osób. Aby pozbierać informację na temat tego typu twórczości autorzy niniejszego projektu sięgnęli po opisy i notatki muzyczne Telemana, który obok Bacha i Haendla był jednym z najwybitniejszych kompozytorów epoki późnego baroku. Wystąpiła „Orkiestra Czasu Zarazy”. Nazwa nawiązywała natomiast do pewnego paradoks. Zachwyt nad polska muzyką, roztańczonymi karczmami i potężnymi kapelami dudziarskimi przypada na okres tragicznej dla kraju pierwszej fazy III wojny północnej (1700-1721), kiedy to na skutek zarówno działań wojennych jak i towarzyszących im gwałtów, rabunków a także epidemii cholery i dżumy Rzeczpospolita straciła ok. 20 proc. swojej ludności, a z kryzysu politycznego i gospodarczego nie podniosła się aż do utraty niepodległości. Skład kapeli: Paweł Iwaszkiewicz – dudy, kierownictwo artystyczne; Janusz Prusinowski – skrzypce; Piotr Wawreniuk – puzon; Mirosław Feldgebel – regał; Maciej Kaziński – basy kaliskie.

Trzeci, ostatni „spektakl” XI Halinowskich Dni Muzyki odbył się 30 września w kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Okuniewie. Koncert był zbiorem utworów wielkich barokowych twórców i ukoronowaniem naszego pięknego cyklu spotkań. Prezentowano utwory min. Jana Sebastiana Bacha, Georg Friedrich Haendel oraz Arcangelo Corelli – ten ostatni zaproponował mieszanie stylu kościelnego ze świeckim. W okuniewskim kościele rozległ się przepiękny dźwięk skrzypiec i organów, które w brzmieniu skomponowanym przez największych mistrzów dawały słuchaczom radość i niebywałe doznania. Koncert nosił miano „Europa Alla polacca”, a zaprezentowali się Aneta Borczyńska – skrzypce oraz Piotr Wilczyński – organy.

Już dziś zapraszamy za rok we wrześniu, na dwunastą edycję Halinowskich Dni Muzyki. Szczególne podziękowania należą się Mirosławowi Borczyńskiemu, który stale współpracuje z Gminnym Centrum Kultury oraz Anecie Borczyńskiej, która na co dzień prowadzi w halinowskim GCK zajęcia teatralno – muzyczne. Dziękujemy również księżom proboszczom za udostępnienie kościołów do zrealizowania cyklu.
Orkiestra Czasu Zarazy

Zdjęcie 1 z 13

  • Facebook
  • YouTube