HomeStrona główna KontaktKontakt O nasO nas

Piknik rodzinny Brzechwiada połączony z Dniem Dziecka - 25 maja 2024 r.    Dzień Matki i XI Rodzinny Piknik Caritas – 26 maja 2024 r.    EKO Święto w Cisiu – 27.04.2024    „DLA CIEBIE MAMO” WSPANIAŁY KONCERT NA DZIEŃ MATKI – 26.05.2024

Dom Kultury w Halinowie:

Majątek Skruda powstał w 1630 roku. W jego skład wchodziły dobra ziemskie w Długiej Kościelnej, stawy rybne oraz dwory. Majątkami zarządzali administratorzy. Zapewne pod koniec XIX lub na począdku XX wieku właściciele majątku Skruda zbudowali dworek.

Dwór był budowlą skromną i niedużą, ale jego architektura i otoczenie było interesujące. Posiadłość wraz z budynkami gospodarczymi otoczona była pięknym parkiem, ze wspaniałym drzewostanem, w którym znajdował się staw i altana. W 1933 r. właścicielem folwarku Skruda był ksiądz prałat Zygmunt Karczyński, który tuż przed wojną resztę majątku sprzedał, a sam wyemigrował do Anglii. Ostatnim właścicielem majątku Skruda był dr medycyny pan Łytkowski, na stałe mieszkający w Warszawie. Jego dobrami zarządzał p. Kuźma. Był to wspaniały administrator, który majątek doprowadził do rozwkitu. Wprowadził innowacje rolnicze, a okoliczni chłopi uczyli się od niego gospodarki rolnej.

Dwór i majątek pozostał w rękach państwa Łytkowskich do końca II wojny światowej. Po wojnie w 1944 r. dwór, podobnie jak wiele budowli tego typu, przeznaczono na cele oświatowe organizując w niej szkołę podstawową, a majątek ziemski rozparcelowano między okolicznych chłopów. Pod koniec lat 80-tych podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. Jej budowa została zakończona w 1995 roku, a budynek został zaadaptowany dla potrzeb Domu Kultury. 

Od 1995 do 2011 roku dyrektorem Domu Kultury w Halinowie był Andrzej Żbik. Dzięki jego staraniom ośrodek rozwijał się i gromadził wielu sympatyków. Prężnie działały zajęcia plastyczne, muzyczne, koła seniorów, harcerzy i wiele innych. Ogromną zasługą dyrektora było prowadzenie wraz z Mirosławem Borczyńskim Halinowskich Dni Muzyki.

Dom kultury w Okuniewie:

Uroczyste otwarcie Domu Kultury w Okuniewie datuje się na 19 października 1978r. Wcześniej działalnością kulturalną w Okuniewie zajmował się Klub Prasy i Książki Ruch. Z inicjatywą utworzenia jednostki kulturalnej wyszedł Jan Jeziorski, ówczesny przewodniczący zarządu gminy Związku Młodzieży Wiejskiej.  Jednostka kultury, która powstała w tamtym czasie była jedną z pierwszych tak prężnie działających jednostek na terenie powiatu mińskiego. Miejscem, które miało stać się miejscem działalności Domu Kultury była remiza OSP, w dużej mierze odremontowana w czynie społecznym. W 1977 roku Rada Gminy uchwaliła statut i nazwę – Gminny Ośrodek Propagandy i Kultury w Okuniewie. Jan Jeziorski został powołany na stanowisko dyrektora i pełnił tę funkcję do 1999 roku. W tamtym czasie poza uroczystościami kulturalnymi (wystawami, prelekcjami itp.) GOPiK zajmował się organizowaniem kół zainteresowań (m. in. pierwszym w gminie kołem komputerowym!). Miejsce szybko uzyskało  nieformalną nazwę – mieszkańcy mówili na nie „klub”, prawdopodobnie ze względu na działającą w nim kawiarnię i salę widowiskową, w której wyświetlane były filmy. Miejsce uzyskało funkcję nie tylko kulturalną, ale również integrującą oraz rozrywkową.

20 lipca 1986r. została zmieniona nazwa. Od tej pory był to Gminny Ośrodek Kultury, a od 30 kwietnia 1993r. Dom Kultury w Okuniewie.

Po czasie energicznego rozwoju w latach 2000 – 2003 nadchodzi „niedobry okres”.  W tym czasie na mocy uchwały Rady Gminy opiekę nad Domem Kultury sprawuje zarząd OSP. W tym czasie kierownicy i dyrektorzy oddziału zmieniają się trzykrotnie (Emilia Kowalczyk, Marian Chłopik oraz p.o. dyrektora Mariusz Klepacki). Nie można jednak umniejszać działalności i starań ówczesnych pracowników, którzy mimo problemów starają się jak najlepiej sprawować opiekę nad DK.

Jesienią 2003r. zostaje rozpisany konkurs na dyrektora,  w którym wygrywa Tomasz Struzik. Nie przyjmuje on jednak posady. W takiej sytuacji dyrektora wybiera Rada Miejska – wybrany zostaje polonista Piotr Siła. Powołanie dostaje 1 stycznia 2004r. Po okresie zastoju nadchodzi okres rozwoju. Dom Kultury znów staje się prężnie działającą jednostką, w której poza imprezami kulturalnymi goszczącymi znamienitych artystów (m. in. Krystyna Sienkiewicz, Kira Gałczyńska, Magda Umer oraz wielu innych), prowadzone są koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży. Dom Kultury w Okuniewie staje się miejscem spotkań kulturalnych nie tylko dla mieszkańców Okuniewa, ale także dla mieszkańców okolicznych wiosek i miasteczek takich jak Sulejówek, w których nie ma ośrodków kultury. W 2005r. działalność Domu Kultury zostaje przeniesiona z budynku OSP do prywatnego lokalu wynajmowanego przez gminę Halinów kilkaset metrów dalej. Dom Kultury aż do dnia dzisiejszego znajduje się przy ulicy Rynek 46/2.

Jedną z inicjatyw dyrektora jest również powołanie Teatru im. K. I. Gałczyńskiego w Michałowie, w którym to miejscu dawnego Domu Rolnika tworzy się jednostkę kulturalną, która podlega DK Okuniew. Co jakiś czas w Michałowie odbywają się spotkania muzyczne, występy teatralne i koncerty, które gromadzą na widowni po kilkadziesiąt osób.

W tym czasie przez Dom Kultury przewija się mnóstwo młodych i energicznych osób, które współtworzą działalność jednostki.

Latem w roku 2010 nadchodzą kolejne zmiany. Piotr Siła rezygnuje ze stanowiska. Jego następcą zostaje dotychczasowy kierownik administracyjny Dariusz Kowalczyk, socjolog i dziennikarz. Mimo iż czas, w którym zaczyna swoją działalność nie jest czasem prostym ( kolejne problemy lokalowe – czasowe przeniesienie DK do dwóch pomieszczeń przy szkole w Okuniewie). Mimo to wraz z początkiem roku 2011 udaje się rozwiązać problem i Dom Kultury wraca na okuniewski rynek. Rozpoczyna się kolejny rozdział w działalności Domu Kultury. Znów Gromadzi on nowe pokolenie dzieci i młodzieży, które chętnie uczęszcza na zajęcia gitarowe, plastyczne (prowadzone niezmiennie od 2004r. przez malarkę Elżbietę Pankiewicz) oraz zajęcia teatralne, które od 2011 prowadzi młoda animatorka kultury Sylwia Tomkiewicz. Dom Kultury nawiązuje współprace z Stowarzyszeniem Exploratorzy.pl, który co jakiś czas organizuje wspaniałe wystawy o tematyce historycznej, gromadzące wielu mieszkańców. Powstaje nowa inicjatywa corocznego wiosenno – historycznego Jarmarku Okuniewskiego, podczas którego organizowany jest Bieg Rycerza Okunia. Pierwsza impreza gromadzi kilkaset osób i kilkudziesięciu uczestników biegu. Co jakiś czas odbywają się imprezy kulturalne i koncerty muzyczne (pod koniec 2010 roku Teatr w Michałowie gości na koncertach m. in. Ewę Błaszczyk i Jacka Dewódzkiego). Na prośbę mieszkańców w Michałowie odbywają się również zajęcia sportowe: fitness, siłownia, ping pong).

  • Facebook
  • YouTube