HomeStrona główna KontaktKontakt O nasO nas

18 - Wrzesień - 2018

16 września 2018 r. w Okuniewie odbyły się Odpust św. Stanisława Kostki i Jarmark Okuniewski w rocznicę 480-lecia Okuniewa.  Przy okazji świętowaliśmy też jubileusz 40-lecia istnienia ośrodka kultury w Okuniewie. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków budżetu Powiatu Mińskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego. Obchody zostały przygotowane przez Gminne Centrum Kultury.

Rozpoczęło się o godz.11.30 uroczystą Mszą św. w kościele Św. Stanisława Kostki w Okuniewie. Na jej zakończenie wręczone zostały podziękowania od Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej Romualda Kamińskiego i proboszcza parafii w Okuniewie Dariusza Wieczorka, które otrzymali: Starosta Miński Antonii Jan Tarczyński, Wicemarszałek Woj. Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski, Wiceburmistrz Halinowa Adam Sekmistrz, Wicedyrektor MZDW Mariusz Kozera (niestety nieobecny), dyrektor Biura Politycznego Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego – Michał Góras oraz zostały wręczone podziękowania dla Rady Miejskiej w Halinowie i Rady Powiatu Mińskiego. Były też pamiątkowe odznaczenia z Krajowej Rady Spółdzielczej dla Burmistrza Halinowa Adama Ciszkowskiego, Radnego Powiatowego Ireneusza Piaseckiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Halinowie Marcina Pietrusińskiego oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Dariusza Kowalczyka.

Na początku rekonstrukcji podziękowania od Gminnego Centrum Kultury za „wspieranie działalności kulturalnej na terenie Gminy Halinów” wręczone zostały radnym powiatowym: Piotrowi Wieczorkowi, Ireneuszowi Piaseckiemu i Robertowi Grubkowi, zaś w trakcie dalszej części imprezy otrzymali je także radni Okuniewa Bogdan Janczarek i Krzysztof Mościcki.

Tradycją jest też odczytywany fragment aktu lokacyjnego Okuniewa z 1538 r., który odczytał pracownik GCK i zarazem Rady Powiatowy Łukasz Bogucki. Minutą ciszy uczciliśmy też pamięć zmarłego kolegi rekonstruktora Dariusza Senatora.

Co roku na Jarmarku Okuniewskim najważniejszym elementem jest rekonstrukcja potyczki z czasów potopu szwedzkiego, która odbywa się w ruinach Pałacu Łubieńskich. Podobnie jak w latach ubiegłych wydarzenie zostało dofinansowane ze środków budżetu Powiatu Mińskiego. Beneficjentem środków była Fundacja Upowszechniania Kultury z Halinowa. Rekonstrukcja nawiązuje do opisów w książce o Stefanie Czarnieckim polskiego historyka Leszka Podhorodeckiego, którymi Gminne Centrum Kultury inspirowało się : „Jeden tylko kasztelan zachował zimną krew. Zorganizował znaczną grupę jazdy i osłoniwszy odwrót, w porządku wycofał się do Okuniewa, gdzie się połączył z posiłkującymi Polskę Tatarami i Litwinami hetmana Gosiewskiego, Każdy na ten czas był sobie hetmanem – pisze pamiętnikarz Łoś – oprócz tego, że pan kijowski (Czarniecki) sprawnie ze swą dywizją ustąpił, do którego zaś wszystkie wojsko koronne, porzuciwszy hetmanów, zbierało się.” Król ochłonął z przerażenia dopiero za Warką, Czarniecki nazajutrz po klęsce stoczył pod Okuniewem zwycięską potyczkę. Wojsko należycie oceniło postawę swych dowódców: domagało odebrania buławy hetmańskiej Potockiemu i dania jej Czarnieckiemu.” Leszek Podhorodecki, Stefan Czarniecki, Wyd. „Książką i Wiedza”, Warszawa, 1966, s.139. Niniejszy cytat znajduje swoje poparcie w ogromnej pracy o Stefanie Czarnieckim profesora Adama Kerstena. Przy okazji naszych co rocznych spotkań z historią na Jarmarku Okuniewskim przypominamy, że ta ziemia była świadkiem niezwykle wielu wydarzeń, a między innymi Okuniew włączony był w obszar działań wojennych bitwy o Warszawę w 1656 roku. Interesuje nas epizod o którym w wymienionych publikacjach wspominają obydwaj autorzy. Otóż po bitwie 28-31 lipca 1656 roku niestety przegranej dla Króla Jana Kazimierza Wojska Stefana Czarnieckiego postanowiły nie uciekać, ale właśnie pod Okuniewem spotkały się 31 lipca z oddziałami szwedzkimi. Nie mamy dużej wiedzy jak wyglądał przebieg samej potyczki. Są informacje mówiące o udziale 2000 żołnierzy szwedzkich. Bez wątpienia jednak Szwedzi zostali odparci spod Okuniewa. Nasza inscenizacja jest pokazem przykładowym taktyki ówcześnie walczących oddziałów zarówno polskich jak i szwedzkich przy wykorzystaniu po stronie polskiej najświetniejszego z nich – HUSARII. Wśród rekonstruktorów gościliśmy następujące grupy: Nadworną Chorągiew Dragońska Imci p. Zygmunta z Pleszowic Fredra (jako Szwedzi), Grupę Kaskaderów Konnych East Riders (jako husaria), Stowarzyszenie Historyczno Edukacyjne im. 7 pułku Lansjerów Nadwiślańskich z Halinowa(jako polska piechota), Stowarzyszenie Artylerii Dawnej Arsenał z Okuniewa(jako polska artyleria z XVII w.).

Jarmark Okuniewski nieodzownie przez wszystkie lata związany był i jest z organizacją stanowisk jarmarcznych na okuniewskim Rynku, ukazujących dawną kulturę w wielu przejawach, od dawnego uzbrojenia poprzez jadło do historycznych naczyń, urządzeń codziennego użytku.

Na scenie zorganizowano występy. Zaprosiliśmy do potańcówki z Kapelą Niwińskich, która grała starodawne oberki, powiślaki, radomskie mazurki, kujawiaki oraz polki. Młodszą część publiczności porwał zespół disco polo DEJW. Niezwykle klimatyczny był zaś występ wokalisty polskiej kultowej kapeli Golden Life – Adama Wolskiego, który zaśpiewał wraz z synem Filipem takie przeboje jak np. „Oprócz błękitnego nieba”. Na zakończenie dyskotekę poprowadził zespół SHOW.

Sponsorami tegorocznych wydarzeń w Okuniewie byli także: Express serwis Twój Warsztat Samochodowy, MAROPAK, MBM Meat Food.

Oprac. GCK

Kategoria: Główna
  • Facebook
  • YouTube